Tule mukaan henkilöstöanalytiikkafoorumiin ja pääset hyödyntämään omalla hyvinvointialueellasi tietokirjan Henkilöstöanalytiikka – Mittaa, ymmärrä, menesty oppeja käytännössä kirjoittaja Jaana Saramiehen avulla.

Vähimmäistietosisältö määrittää kaikille hyvinvointialueille samat mittarit toiminnan kehittämiseen. Jari Ylinen on kehittänyt HUSin johdon raportointia jo vuosia ja yhdessä tiiminsä kanssa uudisti juuri HUSin HR-raportointia täyttäen vähimmäistietosisällön vaatimukset. Foorumissa opit näitä juuri testattuja parhaita käytäntöjä Jarin avustuksella.

Jari Salomaa tuo mukanaan henkilöstön strategisen kehittämisen parhaat käytännöt. Jarin työnantaja NHG on sosiaali- ja terveysministeriön strateginen kehittämiskumppani hyvinvointialuevalmistelun suunnittelussa ja tukemisessa (2021-2023).

Henkilöstöanalytiikkafoorumi on vuoden kestävä kokonaisuus, jossa kokoonnutaan kerran kuukaudessa yhdessä päätettyjen aiheiden pariin. Konseptia on hyödynnetty menestyksekkäästi eri aloilla toimivien johtajien parissa useiden vuosien ajan. Ohjelma käynnistyy syksyllä 2023. Sisällössä keskitytään konkreettisiin hyötyihin ja akuutteihin haasteisiin hyvinvointialueiden organisoitumisessa ja johtamisessa.

Liity mukaan niin saat välittömästi tukea hyvinvointialueen henkilöstöjohtamiseen ja henkilöstökokemuksen kehittämiseen!

Foorumissa saat:

 • Vaikuttavia henkilöstötiedolla johtamisen ratkaisuja henkilöstövoimavarojen johtamiseen, tuottavuuden ja hyvinvoinnin radikaaliin nostoon
 • Teoreettisen viitekehyksen tukemaan hyvinvointialueesi strategiaa henkilöstöanalytiikan keinoin
 • Alan johtavien asiantuntijoiden näkemyksellisyyden edistykselliseen henkilöstön strategiseen kehittämiseen
 • Parhaita käytäntöjä ja yhteistä työryhmätyöskentelyä henkilöstötiedon hyödyntämiseen
 • Yhdessä tuotetut aineistot organisaatiosi jatkokäyttöön ja kehitystyöhön
 • Ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua muiden hyvinvointialueiden päättäjien kanssa
 • Yhdessä onnistumista helpommin ja mukavammin

Ohjelma on tarkoitettu hyvinvointialueiden henkilöstö- ja IT-johdolle, -päälliköille ja -asiantuntijoille.

KYSY LISÄÄ JA ILMOITTAUDU MUKAAN SÄHKÖPOSTITSE: jaana@saratiikka.fi

Mukana jo

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Hinnoittelu

Kokonaishinta yhteensä 9 000 € + alv / 12 kk
Hinta sisältää osallistumisen 1-3 henkilölle samasta organisaatiosta.

Kustannuksen voi jakaa kahdelle talousarviovuodelle, esim. 4 500 € / vuosi tai kuukausilaskutuksena 750 € / kk.
Kokonaishinta säilyy tällöin samana (hintaan lisätään alv).
Suosittelemme laskutusta 1-4 erässä.

Foorumin vetäjät

Foorumin asiantuntijoissa yhdistyy Suomen johtavaa julkisen sektorin strategisen henkilöstöjohtamisen ja tiedolla johtamisen osaamista.

Jaana Saramies

Rakentamassa inhimillisempää työelämää

Suomen tunnetuin henkilöstöanalytiikan sanansaattaja, valmentaja ja tietokirjailija

Jaana valmentaa ja konsultoi henkilöstöanalytiikasta ja
henkilöstötiedolla johtamisesta yrityksensä Saratiikan kautta. Käytännön kokemusta teemasta Jaana on kerryttänyt niin yksityisen terveydenhoidon organisaatiossa kuin julkisella sektorilla.

Jaana tuo foorumiin tietokirjan viitekehyksen henkilöstöanalytiikan onnistumisen edellytyksistä
organisaatiotason kyvykkyyksinä: teknisestä strategiseen ja kulttuuriseen kyvykkyyteen.

Jari Ylinen

Edistämässä yhteiskunnallista merkitystä datalla

Toimitusjohtaja, Ari Hovi (Hovi Competence Development Oy)

Jari Ylinen tuo mukanaan vahvan osaamisen toimivasta johdon foorumityöskentelystä vedettyään pitkään tietohallintojohdon IT
Forumia. Jari on ollut juuri viemässä läpi laajaa HR-raportoinnin ja analytiikan uudistamista erikoissairaanhoidossa. Hänen vetämänsä yritys Ari Hovi on data-alan ajatusjohtaja ja Suomen johtavia data- ja analytiikkakyvykkyyksien kehittäjiä.

Jari Salomaa

Luomassa vaikuttavampia palveluita suomalaisille

Head of Executive Coaching, Management Consultant, NHG Finland Oy

Jari toimii neuvonantajana ja ylemmän johdon valmentajana niin ministeriöiden, hyvinvointialueiden kuin kuntienkin johdolle ja päätöksentekijöille. Hän valmistelee väitöskirjaa hyvinvointialueiden johtamisesta ja johtajuudesta. Jarilla on pitkä työkokemus myös strategisen henkilöstövoimavarajohtamisen kehittämisestä.

Foorumin ohjelma

JAKSO 1: KÄYNNISTÄMINEN
Teemojen suunnittelu
Yleiskokous 1
– Valitaan 2 keskeisintä teemaa toimintavuodeksi (kirjan sisällöstä)

Työryhmätyöskentely jatkuu koko jakson ajan
– Teeman käsittely ja kehittämissuunnitelmat
– Omien toteutusten esittely ja parhaat käytännöt
– Työryhmän tuotosten esittely: Yleiskokous 2

JAKSO 2: SOVELTAMINEN
Kausiseminaari
– Teemat läpileikkaavat esitykset (parhaat käytännöt ja kehitysideat)
– Ulkopuolisia näkemyksiä ja syötteitä
– Mahdolliset uudet teemat (täydennys toimintavuositeemoihin)

Työryhmätyöskentely
– Soveltamistyön jakamista
Yleiskokous 3
– Täydennysteeman työryhmätyöskentelyä

JAKSO 3: HYÖDYNTÄMINEN
Työryhmätyöskentely

– Vuosi- ja täydennysteemojen jatkotyöstö
– Toimintavuoden tuotosten ”paketointia” ja käyttöönottoa
Yleiskokoukset 4-6

Johdon vuosiseminaari
– Osallistujaorganisaatioiden johdon seminaarin vuoden tuotosten merkeissä

Vuosiraportti
– Koostaa vuoden tuotokset käyttökelpoiseksi dokumentiksi
– Dokumentoi vuoden kohokohdat ja aineistot

Teema-aihioita

Foorumin teemat valitaan yhdessä osallistujien kanssa. Ne voivat koostua esimerkiksi seuraavista kirjan aiheista:

 • Tietoon perustuva työntekijäymmärrys ja sen merkitys organisaation johtamisessa
 • Tiedolla johtamisella ajatusvinoumia vastaan henkilöstöpäätöksissä
 • Henkilöstötiedolla johtamisen kyvykkyydet:
  • Tiedolla johtamisen kulttuuri kaiken perustana ja johto sen mahdollistajana
  • Strateginen valmius henkilöstötiedon hyödyntämisessä
  • Tekninen kyvykkyys ja teknologian mahdollisuudet
 • Tiedolla johtamisen tarpeiden tunnistaminen ja oikeat kehitystoimet niihin vastaamiseksi
 • Henkilöstöanalytiikalla vaikuttavampaa johtamista ja strategista kilpailuetua
 • Muutosjohtaminen ja tarinankerronta: tiedosta toiminnaksi
 • Johtamismalli ja ihmiskäsitys henkilöstötiedolla johtamisen ajassa
 • Henkilöstöanalytiikan tasot ja eri menetelmät
 • Henkilöstöanalytiikan ensiaskeleet, projektiportfolion kokoaminen ja analytiikkaprojektin rakenne
 • Henkilöstöanalytiikan ja HR-mittareiden yhteys ja erot
 • Tekoäly ja robotiikka henkilöstöanalytiikan ja tiedolla johtamisen rinnalla
 • Monipuoliset datalähteet, arkkitehtuuri ja datan hallinta
 • Relevantit sidosryhmät ja osaamiset henkilöstöanalytiikassa ja tiedolla johtamisessa
 • Tiedon lukutaito ja datan ymmärtäminen tiedolla johtamisessa
 • Lainsäädäntö ja eettisyys henkilöstötiedon hyödyntämisessä
 • HR:n rooli teknologiakehityksen vauhdissa ja tiedolla johtamisen ajassa

KYSY LISÄÄ JA ILMOITTAUDU MUKAAN SÄHKÖPOSTITSE: jaana@saratiikka.fi