Vaikka yrityksillä on enemmän dataa henkilöstöstään kuin koskaan aiemmin, HR-tiedolla johtamisen ja HR-analytiikan hyödyt on Suomessa ymmärretty vasta harvakseltaan. Liiketoimintaa ei voida enää johtaa kilpailukykyisesti pelkästään talouden lukujen tai asiakaskokemuksen analysoimisen varassa, vaan kestävän kilpailuedun lähteeksi nousevat työntekijäymmärrys ja työntekijäkokemus. Henkilöstöanalytiikka tarjoaa työkaluja molempiin.

Kirja kertoo konkreettisesti HR-tiedolla johtamisen ja henkilöstöanalytiikan hyödyistä, käyttöönotosta ja prosesseista. Ajankohtaiset ja mielenkiintoiset esimerkit yrityksistä, kuten Nokia, Musti ja Mirri sekä Terveystalo, herättävät teorian eloon. Kirjan luettuaan HR-päättäjä pystyy tunnistamaan omat ja organisaation kyvykkyydet tiedolla johtamisen ja henkilöstöanalytiikan toteuttamiseen, aloittamaan HR-analytiikkaprojektin sekä viemään sen onnistuneesti maaliin ja käytäntöön asti. Kirja nousee henkilöstöanalytiikan teknisestä toteutuksesta seuraavalle tasolle ja laajentaa näkökulman työntekijäymmärrykseen, parempaan johtamiseen ja inhimillisempään työelämään.

Henkilöstöanalytiikka on keino kehittää inhimillistä ja tietoon perustuvaa johtamista, jolla saadaan tuloksia kaikilla organisaation tasoilla.

Kirjasta sanottua:

Henkilöstöanalytiikka – mittaa, ymmärrä, menesty on välttämätön ja odotettu kirja kaikkien HR-asiantuntijoiden ja liiketoimintajohtajien käsikirjastoon. Kirja avaa loistavasti sitä, miten analytiikkaa kannattaa hyödyntää paremman työelämän rakentamiseksi. Hyvinvoiva ja kyvykäs henkilöstö on yritysten menestyksen salaisuus. Henkilöstöjohtamisen ammattilaisena kirjan inhimillinen ote puhuttelee ja konkretia auttaa viemään oivallukset käytäntöön. Kirjoittamisvalmentajana hykertelen kirjoittajien selkeyttä ja sitä, miten he ovat onnistuneet pilkkomaan kompleksiselta tuntuvan aiheen sopiviin suupaloihin. Vahva suositus!

Minna Sütö, Johdon, esimiesten, HR:n ja tietokirjoittajien kouluttaja

Jaana Saramiehen ja Maria Törnroosin Henkilöstöanalytiikka: mittaa, ymmärrä, menesty on äärimmäisen selkeä, kompakti ja kuitenkin syvä katsaus aiheeseen, jota ei Suomessa vielä kunnolla tunneta. Kirjoittajien pedagoginen, yhtä aikaa rohkaiseva ja haastava asenne kuljettaa lukijaa läpi teoksen. Kirjaan uskaltaa tarttua sellainenkin, jolle analytiikan tekniset kiemurat ovat vieraita. 

Sanna Nyqvist, tietokirjailija, kirjallisuudentutkija

Tilaa kirja täältä!