Mitä jokaisen henkilöstöjohtajan tulisi tietää datalla johtamisesta
  • 24.10.2023

Mitä jokaisen henkilöstöjohtajan tulisi tietää datalla johtamisesta

Mitä muuta henkilöstötiedolla johtamisen kehittämisessä tulee huomioida kuin data ja järjestelmät? Mikä on itse asiassa tärkeämpää kuin nuo? Minkä tulisi olla tavoite kaikessa tiedolla johtamisessa?

Katso
Henkilöstöanalytiikan kuvitelmat kumoon
  • 22.9.2022

Henkilöstöanalytiikan kuvitelmat kumoon

Henkilöstöanalytiikan kuvitelmat kumoon -webinaari vuosi tietokirjan julkaisun jälkeen. Opi, ovatko raportointi, analytiikka ja analysointi sama asia, ja miten perinteinen HR-järjestelmä vaikuttaa analytiikan mahdollisuuksiin.

Katso
Tärkeimmät opit ja myytit
  • 22.9.2021

Tärkeimmät opit ja myytit

Vaikka yrityksillä on enemmän dataa henkilöstöstään kuin koskaan aiemmin, henkilöstöanalytiikan hyödyt on Suomessa ymmärretty vasta harvakseltaan. Henkilöstöanalytiikka tarjoaa työkaluja kestävän kilpailuedun lähteeksi työntekijäymmärryksen ja työntekijäkokemuksen kehittämisen kautta.

Katso
Kirjoita tietokirja! – Miten syntyi kirja henkilöstöanalytiikasta?
  • 5.8.2021

Kirjoita tietokirja! – Miten syntyi kirja henkilöstöanalytiikasta?

Kirjoita tietokirja! -haastattelussa ensimmäisen suomenkielisen henkilöstöanalytiikkaa käsittelevän kirjan kirjoittajat Maria Törnroos ja Jaana Saramies kertovat kirjasta ja sen kirjoittamisesta.

Katso